งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจจกรม "พัฒนาอาจารย์สายพันธ์ใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด" ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ"

ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ผู้ที่สนใจ

งานบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจจกรม "พัฒนาอาจารย์สายพันธ์ใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด"   ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ" ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 24-605 สามารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ผ่านแบบฟอร์มนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2566

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์กิจกรรม "พัฒนาอาจารย์สายพันธ์ใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด"  

แกลเลอรี่